Строеж: : „Инженеринг на осигурителна техника в гара Долно Езерово – подмяна на релсови вериги със система броячи на оси“

ДП НКЖИ

Договор за Надзор на обект: „Инженеринг на осигурителна техника в гара Долно Езерово – подмяна на релсови вериги със система броячи на оси“. Договорът е завършен с успешното получаване на Разрешение за ползване издадено от ДНСК с № СТ-05-82 / 30.01.2017 г

  • Клиент: ДП НКЖИ
  • Категория: инфраструктурни строежи