Строеж: „Укрепване на устой №1 и устой №2 чрез направа на стоманобетонова обшивка , смяна на хидроизолация на напречните фуги /60 кв.м/, направа на габаритни рамки /2 бр./ и торкретиране на главни греди /80 кв.м/ на стоманобетонов мост на км 194+366, в района на гара Плевен, по 2-ра жп линия“

ДП НКЖИ

Договор с предмет: „Упражняване на строителен надзор, изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисвания към строежите и съставяне на технически паспорт на строеж: „Укрепване на устой №1 и устой №2 чрез направа на стоманобетонова обшивка , смяна на хидроизолация на напречните фуги /60 кв.м/, направа на габаритни рамки /2 бр./ и торкретиране на главни греди /80 кв.м/ на стоманобетонов мост на км 194+366, в района на гара Плевен, по 2-ра жп линия“. Договорът е завършен с успешното получаване на Разрешение за ползване издадено от ДНСК с № СТ-05-73 / 18.01.2019 г.

  • Клиент: ДП НКЖИ
  • Категория: инфраструктурни строежи