„Електрификация на гара Димитровград товарна гара“

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура

Договор № 76 / 18.08.2016 г. за Надзор на обект: „Електрификация на гара Димитровград товарна гара“ . Договорът е завършен с успешното получаване на Разрешение за ползване издадено от ДНСК с № СТ-05-715 / 14.06.2019 г.

  • Клиент: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура
  • Категория: инфраструктурни строежи