Ние сме КСС

КАНСТРАКШЪН СУПЕРВИЖЪН СЪРВИСИС

about us
„КСС“ ЕООД е създадена през януари 2015 г. с основен предмет на дейност: оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на независим строителен надзор.

Фирмата притежава Удостоверение № РК–0510/16.07.2015 г. издадено от ДНСК към МРРБ. Завереният списък на екипа от правоспособните физически лица от различните специалности, които участват при изпълнението на договорите, наброява повече от 40 експерти.

„КСС“ ЕООД е въвела и поддържа следните системи:
  • Система за управление на качеството ISO 9001 : 2015;
  • Система за управление на околната среда ISO 14001 : 2015;
повече от
35
инфраструктурни строежи
повече от
3
ВиК строежи
повече от
38
строежи от високо строителство