проектиране

строителство
независим строителен надзор
време, пари

ресурси, качество
Управление на договори
създаване

планиране, изпълнение
Управление на проекти
...